Ochrona brzegów Koszalin

  • Dostawa hydrokamienia do ochrony brzegów plaży w Ustce
  • Dostawa hydrokamienia do ochrony brzegów plaży w Ustce
  • Dostawa hydrokamienia do ochrony brzegów plaży w Koszalinie
  • Wykorzystanie kamienia hydrotechnicznego brzegów Ustki
  • Wykorzystanie kamienia hydrotechnicznego do ochrony brzegów
Kategoria
Kruszywo hydrotechniczne
Tags
kruszywo, transport kolejowy kruszywa, transport kruszywa
O projekcie

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego. Zdjęcia przedstawiają nasze kruszywo hydrotechniczne wykorzystywane do budowy na plaży w Ustce. Projekt obejmował produkcję kruszywa oraz dostawę koleją.

Więcej na temat produkcji i dostaw hydrokamienia znajdziesz w zakładce kruszywa hydrotechniczne