Kruszywa hydrotechniczne

Wysokospecjalistyczne kruszywa stosowane w budownictwie wodnym i lądowym. Kamień hydrotechniczny.

Dostarczane przez naszą firmę kruszywo hydrotechniczne powszechnie wykorzystywane jest podczas realizacji projektów zarówno wodnych jak i lądowych. Oferujemy kruszywa dolomitowe i granitowe, które charakteryzują się wytrzymałością, wysoką mrozoodpornością i niską nasiąkliwością wodną. Gwarantują pewność konstrukcji budowlanej, sprawiając, że posłuży na długie lata.

Co jest niezbędne przy budowie?

Jednym ze szczególnie przydatnych składników podczas tworzenia różnego rodzaju nowych konstrukcji jest kruszywo hydrotechniczne. Zna je każdy, zajmujący się szeroko pojętym budownictwem oraz doskonale wie, że tylko wybór najlepszej jakości kruszywa pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa budynku, drogi czy mostu. Użycie kruszywa zmniejsza ryzyko napraw w czasie użytkowania oraz umożliwia zachowanie przewidzianej trwałości.

Prezentowane przez nas kruszywa hydrotechniczne należą do jednych z najlepszych, o czym świadczą posiadane przez nie atesty oraz duże zainteresowanie klientów – są to bardzo zróżnicowani odbiorcy, co dodatkowo potwierdza atrakcyjność przygotowywanego w zakładzie kruszcu.

Decyzja o tym, jaki rodzaj hydro-kamienia powinien zostać użyty, a także jaka ma być frakcja kamienia, uzależniony jest od jego przyszłego przeznaczenia.

 

Potrzebujesz więcej informacji ?

Kamień Hydrotechniczny

Zastosowanie

Najważniejsze w przypadku kamienia hydrotechnicznego zwanego również hydrokamieniem jest jego zastosowanie w budownictwie o charakterze hydrotechnicznym. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy to elementów i konstrukcji, które mają styczność wodą i muszą być na nią odporne lub z nią współpracować. Do takich konstrukcji należą przede wszystkim:

  • przystanie jachtowe (nadmorskie, nad rzekami, nad jeziorami),
  • terminale portowe,
  • wybrzeża, falochrony,
  • dna oraz brzegi kanałów wodnych,
  • umocnienia skarp podwodnych,
  • wały przeciwpowodziowe,
  • przyczółki mostowe.

Hydrokamień

Skała i frakcja

Wybranie naszego hydrokamienia gwarantuje realizację zlecenia w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa oraz wszelkimi normami. Wpływa na to nie tylko sama jakość wykonania i obróbki, ale również materiał, z którego kamień hydrotechniczny jest pozyskiwany. Najczęściej stosowanym surowcem, z którego pozyskiwane są kruszywa hydrotechniczne są skały granitowe lub dolomitowe. Obydwie są na znane ze swojej wytrzymałości, jak i możliwości kształtowania. Mają również interesujący koloryt, co sprawia, że miejsca, w których konstrukcja hydrotechniczna ma być widoczna, nie jest nieprzyjemne dla oka. Łączy się to z proponowaną w przypadku kruszywa różnorodnością frakcji kamienia. Frakcja, to nic innego, jak ilość ziaren mineralnych oraz fragmentów skał o różnorodnej wielkości, które znajdują się w kamieniu. To powoduje, że dzieli się je na rodzaje, uzależnione od tego jaką średnicę (małą, średnią, dużą) posiadają kamienie. Kamień hydrotechniczny wygląda z tego powodu inaczej, w zależności od wybranej frakcji, która może wahać się od:

Rodzaje skał - kruszywa hydrotechniczne
Potrzebujesz więcej informacji ?